EAE Elektroteknik A.Ş;

İçinde bulunduğu çevrenin sürekli olarak korunması ve şartlarının iyileştirilmesini öncelikli görevi olarak görür.
EAE markasının uluslararası taşıdığı prestijin tüm çalışanlarının emeği ile değer kazandığını bilir ve her çalışanını EAE ailesinin birer ferdi olarak benimser.
Ürün kalitesinin zamanın gereklerine göre sürekli yükseltilerek müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanması önceliklerindendir.
Bilgi Varlıklarını çalışanlarına, tedarikçilerine ve müşterilerine olan saygı olarak görür ve her türlü riski yöneterek bilgilerin temiz, güvenli ve erişilebilir olmasını sağlar.

Bu sebeple;

Ürettiği tüm ürünlerinin üretim ve satış sonrası süreçte çevre performansını sürekli arttırır ve çevre risklerini azaltmak için çalışanlarını bilinçlendirir.

Mevcut doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

Şirketi ilgilendiren güncel yasal yükümlülükleri eksiksiz ve sürekli olarak yerine getirir, sözleşmelere uyar.

Tüm uygulamalarında şeffaf ve kamuoyunun bilgisine açıktır.

Çalışanlarının güvenli ortamlarda mesailerini geçirmeleri, bedensel ve ruhsal sağlık ve bütünlüklerini korumaları için gerekli olan tüm kaynakları sağlar ve öngörülebilen tüm tedbirleri alır.

Sürekli eğitimlerle çalışanlarının Entegre Yönetim Sistemleri konusunda bilgi düzeylerini, farkındalıklarını arttırarak sistemin uygulanmasında ve sürekli gelişiminde çalışanlarının da aktif katılımda bulunmalarını sağlar.

Acil ve anormal durumlarda çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini sağlamak için gereken hazırlıkları yapar, tedbirleri alır.

Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilerek müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanması için çalışmalar yapar.

Tedarikçilerimizin kalite düzeylerinin yükseltilmesi için birlikte çalışmalar yapar.

Kaynak ihtiyaçlarının tespit edilerek optimum kullanımını sağlar.

Kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirir ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

Bilgi varlıklarını tehdit edebilecek riskleri değerlendirir ve tedbirler alır, bu konudaki iş stratejilerini belirler.

Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlar ve gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri…) değerli ve kritik kabul eder ve entegre yönetim sistemleri kapsamında ilgili tüm yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirir.