EAE Elektroteknik A.Ş. ürettiği teknolojik ürünlerle ülkeye katkı sağlayıp, aynı zamanda alanında ilk’leri ve en’leri tasarlayarak üretmeye devam ederken çağdaş insan kaynakları yöntemleri ile de;

Seçme yerleştirme yapmayı

Çalışanların yeteneklerini geliştirmeyi

Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi

Bilginin paylaşımı esastır prensibiyle, her kademedeki yöneticinin kadrolarındaki personeli yetiştirmesini sağlamayı

hedeflemektedir.

EAE Elektroteknik A.Ş., en değerli sermayesinin insan kaynağı olduğu inancıyla karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın, çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklendiği firma kültürüyle yoluna devam etmektedir.

EAE Elektroteknik A.Ş.’yi geleceğe taşıyacak insan kaynakları yaklaşımlarında temel hareket noktamızı;

Değerlerimiz

Değerlerimizi oluşturan kurum kültürümüz

İş ahlakı ilkelerimiz (etik değerlerimiz)

Yasalar

oluşturmaktadır.

İnsan kaynakları stratejimiz ise; şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, üreten, sürekli gelişen, motivasyonu ve bağlılığı yüksek eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Ortak değerlerimizi yönetim biçimimize yansıtır, bunları vazgeçilmez olarak görürüz.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacıyla her aşamada ve her düzeyde eğitime önem verir, insana yatırım yapmaktan kaçınmayız.