KVKK Başvuru Formu

(“EAE Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.”)

KVKK BAŞVURU FORMU

Başvuru Şekli:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvuru yöntemleri 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” nde ifade edilmektedir.

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak üzere, EAE ELEKTROTEKNİK tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili Kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

  • Güvenli elektronik imzası ile kisiselverilerim@eaegroup.com adresine bir e-posta göndererek, veya
  • Bu forma atacağı el yazısı imzası ile, İkitelli Org. San. Böl. Eski Turgut Özal Cad. No:20 Başakşehir / İstanbul adresine yapacağı şahsi başvuru ile, veya
  • Noter marifetiyle

başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile EAE ELEKTROTEKNİK’e iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişi’ye yansıtılacaktır.

I.İlgili Kişinin İrtibat Bilgileri:

Adı Soyadı:  
T.C Vatandaşları için;

T.C Kimlik No:

Yabancılar için;
Uyruk bilgisi:
Pasaport numarası:
Kimlik numarası (varsa):
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:  

 

II.İlgili Kişi’nin Şirket ile İlişkisine İlişkin Açıklamalar

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ Eski Çalışan

☐ Mevcut Çalışan

☐ Aday Çalışan

☐ İş ortağı

☐Diğer…………………………………………..

 

III.İlgili Kişi’nin KVKK Md. 11 Kapsamında Talebi:

 

 

 

IV.Başvuru Cevabınızı Almak İstediğiniz Yöntem

 

☐ Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta yolu ile gönderilmesini istiyorum.

☐ Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

 

V.İlgili Kişi’nin İmzası ve Tarih (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde):

İmza:                                                        Tarih: