KabinPLUS

Veri Merkezi ve Uç Birimleri (Sistem Odaları) pazarının hızla büyümesi sonucunda Enerji Verimliliği konusu önemini giderek artırmaktadır. EAE Elektroteknik firmamız Veri Merkezi ve Uç Birimleri Çözümleri’ nde yüksek Enerji Verimliliği’ nin sağlanmasına imkan verebilen Kabinet, Koridor Alan Bölmelendirme ve Aydınlatma, Yükseltilmiş Zemin Platform Ürünleri, Micro & Mini Data Center Ürünleri ile “Katma Değerli” ve “Esnek” yapıdaki Network, Sistem Odası ve Veri Merkezi Çözümleri’ ni pazara sunmaktadır.

Neden KabinPLUS ?

SON KULLANICI ODAKLI TASARIM

KabinPLUS ürün ailesi, Veri Merkezi Son Kullanıcılarının altyapı ortamları için beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış ve kullanıma uygun olarak geliştirilmiştir.Her bileşen geliştirme aşamasında, müşterilerimizden gelen talepler ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilerek nihai ürün olarak oluşturulmakta ve mümkün olan kullanım kolaylığı, esneklik ve yüksek çeşitlilik ile birlikte ana ürün ve aksesuarları olarak sunulmaktadır.

YALIN DÜŞÜNCE

Veri Merkezi müşterilerinize  değer verdiğinizi gösterebilmek, üretkenliği ve kaliteyi artırmak, yenilikçi ürün yelpazesi sunabilmek ve rekabeti yönetebilmek amacıyla “Yalın Düşünce” firmamızca benimsenerek kullanılan değerli bir araçtır. Kabinplus ürün portföyünde, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek, ürün gamını çeşitlendirmek ve üretim maliyetlerini düşürmek suretiyle endüstriyel kısıtlamaları aşmak için uygulanılan bir davranış biçimidir.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Kabinplus ürün ailesi Veri Merkezi ve Uç Birimler (Sistem Odaları) ortamlarında karşılaşılan  “Sismik Güvenlik”, “İklimlendirme  Yönetimi ve Alan Bölmelendirme”, “Özel Aydınlatma” ve “Mikro & Mini Sistem Odası Çözümleri” gibi önemli müşteri ihtiyaçlarına Ar&Ge çalışmaları ile yenilikçi çözümler sağlayarak cevap vermekte, sistem sürekliliği ve verimliliğine değer katarak farklılaşmaktadır.